ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΚEΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚEΣ● ΝΟΜΙΚH ΥΠΟΣΤHΡΙΞΗ OΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΠΡAΞΕΩΝ


ΔΙΚΑΣΤΙΚEΣ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚEΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣIΕΣ ΓΙΑ ΠΡAΞΕΙΣ ΜΕ ΚΑΙΦAΛΕΟ


ΣΥΜΦΩΝIΑ ΜΕΤOΧΩΝ


ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚHΣ ΔΟΜHΣ ΚΑΙ ΣYΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟY (ΕΙΔΙΚA

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤOΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜEΝΕΣ ΕΞΟΥΣIΕΣ ΤΩΝ ΣYΜΒΟΥΛΩΝ)


ΕΝΕΧΥΡIΑΣΗ


ΕΚΟYΣΙΑ ΕΚΚΑΘAΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘAΡΙΣΗ ΑΠO ΤΟ ΔΙΚΑΣΤHΡΙΟ


ΑΝAΛΗΨΗ ΧΡΗΜAΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΣΤΟ ΜEΤΟΧΟ


ΕΞAΛΕΙΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤHΣΕΩΝ (ΧΡEΗ)


ΑΛΛΑΓH EΔΡΑΣ


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚOΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜOΣ


ΣΥΓΧΩΝΕYΣΕΙΣ


ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ● ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ


● ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ)


● ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΕ (ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ)


● ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ


● ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗΕΡΓΑΣΙΑΚΗ● ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


● ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ


● ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣΤΡΑΠΕΖΙΚΗ● ΑΝΟΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ


● ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ


● ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ


● ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣΑΚIΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣIΑ● ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ


● ΣYΝΤΑΞΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΤHΡΙΟΥ EΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝIΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ


● ΕΓΓΡΑΦH ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΤHΡΙΟΥ EΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝIΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ


● ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ


● ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ


● ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ● ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ


● ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ


● ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ● ΕΘΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ, ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ


● ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ (WIPO, EUIPO)


● ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


● ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ


● ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚEΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣIΕΣ/ΕΠIΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ


● ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ


● ΠΤΩΧΕΥΣΗ


● ΕΓΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


● ΕΓΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ


● ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ


● ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ● ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΡΩΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ


● ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ


● ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
ΔΙΑΦΟΡEΣ ΕΝΟΙΚΙAΣΕΩΝ ΚΑΙ EΞΩΣΗ ΑΘEΜIΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ● ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ


● ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΣΗΣ ΑΘΕΜΙΤΩΝΕΝΟΙΚΙΑΚΩΝ

olgal@pshenichnayaadv.com

T:+357 25313344
F:+357 25313345
M:+357 97607501