ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ● ΕΜΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΓΓΡΑΦH ΞEΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡAΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣIΩΝ● ΕΜΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΞΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  • ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗ H ΔΙΟIΚΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜAΤΩΝ

  • ΠΑΡΟΧH ΣΥΜΒΟYΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

  • ΠΑΡΟΧH ΓΡΑΜΜΑΤEΑ, H ΒΟΗΘΟY ΓΡΑΜΜΑΤEΑ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

  • ΠΑΡΟΧH ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΔOΧΩΝ - ΚΑΤΟΧH ΜΕΤΟΧΙΚΟY ΚΕΦΑΛΑIΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦH ΤΟΥ ΚΑΤOΧΟΥ ΣTΑ ΑΝΤIΣΤΟΙΧΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜEΝΩΝ ΜΕΤOΧΩΝ ΕΚ ΜEΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜO ΤΡIΤΩΝ

  • ΠΑΡΟΧH ΔΙΕYΘΥΝΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜEΝΟΥ ΓΡΑΦΕIΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠIΣΗΜΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚHΣ ΚΑΙ H ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚHΣ ΔΙΕYΘΥΝΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

  • ΠΑΡΟΧH ΟΜOΡΡΥΘΜΩΝ H ΕΤΕΡOΡΡΥΘΜΩΝ ΣΥΝΕΤΑIΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟYΣ

  • ΠΑΡΟΧH AΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ OΠΩΣ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ, ΦYΛΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜEΣΩΝ ΓIΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜO ΠΕΛΑΤΩΝ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟIΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜH, ΣYΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ AΛΛΩΝ ΕΓΓΡAΦΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΘEΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤAΣΕΩΝ, ΠΛΗΡΩΜH ΦOΡΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΜOΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦIΑΣ ΚΑΙ AΛΛΕΣ
olgal@pshenichnayaadv.com

T:+357 25313344
F:+357 25313345
M:+357 97607501